مادربزرگ

بلندشد از کنار خودش مادر بزرگ 

برای من که نگاهم به افق همسایه بود

به همین سادگی یکنفر مردن

                           در اتفاق سالهای 66 آن شب.

و من کنار بدنم خوابیده بودم

                 به اندازه مراقبت از چراغهای روشن ده

مردم قیام کرده بودند.

 

با این صندلی و قریچ قریچ

که مادر بزرگ را کنار این خودکار

                                  به زمین میکشد.

 

 

/ 4 نظر / 24 بازدید
بشرا

سلام کاش قابل می دونستید و به روز شدنتون رو خبر می دادید ما به روزیم...

فداغ نيوز

سلام مطالبت مثل هميشه جذاب وخواندنيه اگه كم نظر ميدم ولي هميشه به ديدنت ميام دوست من